Rubena

  • RUBENA a.s.
    Základní zlom v systému řízení jakosti vznikl po auditu VW v roce 1992. Na základě výsledku auditu byla provedena analýza tehdejšího stavu, ze které vyplynula nutnost zavedení mezinárodních norem ISO 9000 v naší akciové společnosti. Pro poradenství byla vybrána společnost RWTÜV Essen. •Společnost RWTÜV provedla v dubnu 1995 certifikaci podle modelu ČSN EN ISO 9001. •V roce 1998 byl náš systém certifikován podle QS 9000, VDA 6.1 •V roce 1999 se po spojení Rubeny a Gumokovu začal budovat jednotný systém jakosti • V lednu 2000 byl proveden úspěšně 1.kontrolní audit • V srpnu 2000 byl proveden úspěšně 2.kontrolní audit • V srpnu 2001 certifikát ISO/TS 16949 V listopadu 2001byl certifikován systém ochrany životního prostředí dle ISO 14001 • Říjen 2002 1.kontr.audit jakost, 2.kontr.audit EMS

Top products

Spot ČGS