Právní ujednání

Podmínky použití

ČGS a.s. vám dává oprávnění prohlížet a stahovat materiály z tohoto webu výhradně pro osobní nekomerční použití, a to za podmínky, že všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů,         ve všech kopiích těchto materiálů zachováte.

Materiály, které se zde nalézají nesmíte bez písemného souhlasu ČGS a.s. žádným způsobem upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel.

Materiály na tomto webu jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné použití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a dalších zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, vaše oprávnění používat tento web je automaticky zrušeno a máte povinnost ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnické výhrady nebo informace o copyrightech, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby.

ČGS a.s. nezodpovídá za správnost informací poskytovaných na těchto stránkách a použití těchto informací je na vlastní riziko. Společnost ČGS a.s. neposkytuje žádné záruky, že nahlášené problémy lze vyřešit pomocí informací poskytovaných ČGS a.s. na těchto stránkách. Společnost ČGS a.s. neuděluje poskytnutím informací žádné licence na žádné copyrighty, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví.

Vezměte na vědomí, že všechny informace nebo materiály poslané společnosti ČGS a.s. nebudou považovány za důvěrné – vyjma těch, na které se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů.

Je zakázáno přenášet nebo zasílat na tento webový server nebo z tohoto webového serveru jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, neslušné, pornografické či jiné materiály, které porušují jakýkoliv zákon.

ČGS a.s. není v žádném případě komukoliv odpovědná za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím těchto webových stránek nebo z tohoto webu odkazujících stránek.

ČGS a.s. může kdykoliv revidovat tyto podmínky tím, že aktualizuje tento zápis.

Všechny okolnosti užívání tohoto webu, které nejsou v těchto podmínkách výslovně uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.

ČGS a.s. se sídlem Praha 10, Švehlova 1900, 106 24 , IČ: 24710072, DIČ: CZ24710072. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10413.