Zkušebnictví a homologace

Nezávislí a nestranní pracovníci provádějí v IGTT a.s. statické a dynamické laboratorní zkoušky pneumatik, diskových kol (ráfků) a plnopryžových kol, duší, ventilů, vložek, opravných souprav a preventivních protiprůpichových přípravků prakticky pro veškerá silniční a terénní motorová i nemotorová vozidla, sportovní letadla, motorové i ruční vozíky a pod.

Zkušební laboratoř je vybavena veškerým potřebným zařízením, měřidly a hlavně kvalifikovaným personálem pro provádění zejména následujících zkušebních procedur:

· měření rozměrů pneumatik, namontovaných na přesných ráfcích
· stanovení odolnosti pneumatik proti průrazu trnem, proti stažení z ráfku
· měření statických deformačních charakteristik ve 3 směrech a torzi
· řezání a rozbor vrstev kostry pneumatik s textilními i ocelovými kordy
· vytrvalostní a rychlostní zkoušky -- ověření životnosti pneumatiky nebo diskového kola při odvalování pneumatiky po povrchu ocelového bubnu
· měření valivého odporu, dynamických směrových charakteristik a pod.
· legislativní (homologační a konformitní) zkoušky nových i obnovených pneumatik, podléhajících povinnému schvalování podle požadavků Evropské Hospodářské Komise OSN. Konkrétně to jsou předpisy EHK č.30, 54, 75, 108, 109.

Všechny zkoušky jsou prováděny v souladu s českými, evropskými i celosvětovými normami a zkušebními postupy. Na většinu z nich je Laboratorní zkušebna pneumatik akreditována Českým Institutem pro Akreditaci jako Zkušební laboratoř č. 1253.

Výstupem každé zkoušky je standardní protokol s garantovanou platností. V případě legislativních zkoušek je vydán homologační protokol s mezinárodně uznávanou značkou E8, který je následně prostřednictvím Ministerstva dopravy České Republiky rozesílán do všech evropských zemí.

V případě Vašeho zájmu Vám bližší informace poskytne:
ing. Pavel Šindler - vedoucí úseku zkušebnictví, tel.: +420 577 597 241, mobil: +420 605 202 671,     e-mail:
sindler@igtt.cz;

Ing. Petr Husták, Ph.D. - vedoucí homologace, tel.: +420 577 597 226, mobil: +420 603 200 211,     e-mail:
hustak@igtt.cz;